Bouwadvies

Bouwkundig adviesbureau koenen ontwerp + bouwzaken biedt onafhankelijk bouwadvies. Tijdens alle verschillende fasen van nieuwbouw- en verbouwprojecten. Het begeleiden van vergunningsaanvragen, haalbaarheidsonderzoek, technische omschrijvingen en kostenramingen behoort tot de bouwadvies werkzaamheden. Ook advies bij renovatie of groot onderhoud van woningen, bedrijfs- of overheidsgebouwen.

Afhankelijk van de opdracht wordt samengewerkt met externe specialisten. Deze specialisten hebben expertise op het gebied van constructie, installatie, geluid, brandveiligheid, EPG- en milieuprestatieberekeningen, bestekken en kostenramingen. Dit resulteert voor ieder project in een vakkundig totaaladvies vanuit de verschillende disciplines.

Haalbaarheidsonderzoek

U heeft een idee of wens voor nieuwbouw of verbouwing van uw woning of bedrijfsruimte. Maar is het te bouwkundig te realiseren? Past het idee binnen mijn budget? Heb ik een vergunning nodig? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om een bestaand gebouw te herbestemmen of aan te passen. Zodat het weer geschikt is voor gebruik voor de komende generaties. Op al dat soort vragen is een antwoord mogelijk.

Door een haalbaarheidsonderzoek komt naar voren of ideeën en plannen ruimtelijk en financieel haalbaar zijn. Aan de hand van een schetsontwerp wordt onderzocht wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn voor een nieuwbouw of verbouw van een woning of bedrijfsruimte. Op basis van het schetsontwerp wordt een globale kostenraming opgesteld. De noodzakelijke vergunningen en de planning wordt inzichtelijk gemaakt.

Technische omschrijving en kostenraming

Voor een realistische prijsvorming en uitvoering van ieder bouwproject is het van belang om afspraken en werkzaamheden duidelijk vast te leggen. In een technische omschrijving of bestek wordt het uit te voeren werk beschreven. Alle bouwkundige-, installatietechnische- en interieur onderdelen en werkzaamheden voor een project zijn hierin vastgelegd. Duidelijke afspraken vooraf, voorkomen discussie tijdesn het bouwproces.

En om verrassingen achteraf te voorkomen kan aan de hand van een kostenraming tijdens iedere fase inzicht worden verschaft in de te verwachten kosten van een nieuwbouw- of verbouwproject.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

bouwkundig tekenbureau bouwadvies bouwkundig ontwerp architect architectenbureau bouwbegeleiding

Werkzaamheden

  • haalbaarheidsonderzoek
  • begeleiden vergunningsaanvraag
  • opstellen technische omschrijving
  • opstellen globale kostenraming

Fasen

Ontwerp, bouwvoorbereiding, realisatie, nazorg