Bouwkundig tekenwerk

Bouwtekeningen voor particulieren en bedrijven

Bouwkundig bureau koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt de bouwtekening voor nieuwbouw en verbouwprojecten. Een bouwkundig tekenbureau ondersteunt particulieren, architecten, aannemers, woningbouworganisaties, (semi-)overheden in alle fasen van de bouwvoorbereiding. Van eerste ontwerp tot complete engineering.

Bouwkundig tekenwerk

Voor de uitvoerbaarheid van een nieuwbouw- en verbouwplan is een goed uitgewerkt bouwkundig ontwerp van belang. Koenen ontwerp + bouwzaken werkt ieder bouwplan uit tot gedetailleerde bouw- en werktekeningen. Deze tekeningen zijn noodzakelijk bij het aanvragen van een vergunning, een prijsopgave of het doen van een aanbesteding.
Koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt het tekenwerk en de aanvraag voor de omgevingsvergunning (zoals onder andere sloopvergunning en brandveilig gebruik) en plattegronden voor ontruimings- en vluchtplannen.

3D visualisatie

Van ieder ontwerp geeft een duidelijke visualisatie in de vorm van een 3D impressie een goed beeld van hoe het geheel er uiteindelijk uit zal zien. Het geeft inzicht in vorm, ruimte, kleur en materiaalgebruik en biedt de mogelijkheid tot het bijstellen van een ontwerp in een vroeg stadium.

bouwkundig tekenbureau bouwadvies bouwkundig ontwerp architect architectenbureau bouwbegeleiding bouwtekening dongen oosterhout tilburg breda waalwijk

Werkzaamheden

  • bouwkundig CAD tekenwerk
  • bouwkundige detaillering
  • tekenwerk vergunningsaanvraag
  • tekenwerk ontruimings- en vluchtplan
  • 3D visualisatie
  • inmeten en tekenen bestaande gebouwen

Fasen

Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestektekening, werktekening, revisietekening