Bouwkundig tekenbureau

Bouwkundig bureau koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt het bouwkundig tekenwerk voor nieuwbouw en verbouwprojecten.

Als bouwkundig tekenbureau ondersteunt koenen ontwerp + bouwzaken particulieren, architecten, aannemers, woningbouworganisaties, (semi-)overheden in alle fasen van de bouwvoorbereiding. Van initiatief en ontwerp tot complete engineering van woning- en utiliteitsbouw.

Bouwkundig tekenwerk

Voor de uitvoerbaarheid van een nieuwbouw- en verbouwplan is een goed uitgewerkt bouwkundig ontwerp van belang. Koenen ontwerp + bouwzaken werkt ieder bouw- en interieurplan uit tot gedetailleerde bouw- en werktekeningen. Deze tekeningen worden gebruikt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning,  bij een aanbesteding  en de uitvoering van een bouwproject.

Koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt het tekenwerk en de aanvraag voor de omgevingsvergunning, sloopmelding en gebruiksmelding.

3D visualisatie

Van ieder ontwerp geeft een duidelijke visualisatie in de vorm van een 3D impressie een goed beeld van hoe het geheel er uiteindelijk uit zal zien. Het geeft inzicht in vorm, ruimte, kleur en materiaalgebruik en biedt de mogelijkheid tot het bijstellen van een ontwerp in een vroeg stadium. Koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt deze impressie in iedere fase van het proces.

Klik hier voor recente projecten.

bouwkundig tekenbureau bouwadvies bouwkundig ontwerp architect architectenbureau bouwbegeleiding bouwtekening dongen oosterhout tilburg breda waalwijk

Werkzaamheden

  • bouwkundig tekenwerk
  • bouwkundige detaillering
  • aanvraag omgevingsvergunning
  • 3D visualisatie
  • inmeten en tekenen bestaande gebouwen

Fasen

Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestektekening, werktekening, revisietekening