Bouwadvies

Bouwkundig bureau koenen ontwerp + bouwzaken biedt onafhankelijk bouwadvies. Tijdens alle verschillende fasen van nieuwbouw- en verbouwprojecten.Het begeleiden van vergunningsaanvragen, haalbaarheidsonderzoek, technische omschrijvingen en kostenramingen behoort tot de advies werkzaamheden. Ook advies bij renovatie of groot onderhoud van woningen, bedrijfs- of overheidsgebouwen.

Afhankelijk van de opdracht wordt samengewerkt met externe specialisten op het gebied van constructie, installatie, geluid, brandveiligheid, EPG- en milieuprestatieberekeningen, bestekken en kostenramingen. Met als resulteert een vakkundig totaaladvies vanuit de verschillende disciplines.

Haalbaarheidsonderzoek

Uit een haalbaarheidsonderzoek komt naar voren of ideeën en plannen ruimtelijk en financieel haalbaar zijn. Aan de hand van een schetsontwerp wordt onderzocht wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn voor een nieuwbouw of verbouw van een woning of bedrijfsruimte. Het resultaat kan worden gevisualiseerd in een 3D impressie.

Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om een bestaand gebouw te herbestemmen of aan te passen. Zodat het weer geschikt is voor gebruik voor de komende generaties.

Technische omschrijving en kostenraming

Voor een realistische prijsvorming is het zinvol om de bouwwerkzaamheden te beschrijven in een technische omschrijving. Hierin worden alle bouwkundige onderdelen van het project en algemene bepalingen voor uitvoerende partijen vastgelegd. En om verrassingen achteraf te voorkomen kan aan de hand van een globale kostenraming inzicht verschaft worden in de te verwachten kosten van een nieuwbouw- of verbouwproject.

bouwkundig tekenbureau bouwadvies bouwkundig ontwerp architect architectenbureau bouwbegeleiding

Werkzaamheden

  • haalbaarheidsonderzoek
  • begeleiden vergunningsaanvraag
  • opstellen technische omschrijving
  • opstellen globale kostenraming

Fasen

Ontwerp, bouwvoorbereiding, realisatie, nazorg