BOUWKUNDE

Bouwkundig bureau voor particulieren en bedrijven

Bouwkundig bureau koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt het bouwkundig tekenwerk voor nieuwbouw en verbouwprojecten. Als bouwkundig tekenbureau ondersteunt koenen ontwerp + bouwzaken particulieren, architecten, aannemers, woningbouworganisaties, (semi-)overheden in alle fasen van de bouwvoorbereiding. Van initiatief en ontwerp tot complete engineering.

Bouwkundig tekenwerk

Voor de uitvoerbaarheid van een nieuwbouw- en verbouwplan is een goed uitgewerkt bouwkundig ontwerp van belang. Koenen ontwerp + bouwzaken werkt ieder bouw- en interieurplan uit tot gedetailleerde bouw- en werktekeningen. Deze tekeningen worden gebruikt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning,  bij een prijsopgave of een aanbesteding.

Koenen ontwerp + bouwzaken verzorgt het tekenwerk en de aanvraag voor de omgevingsvergunning (zoals onder andere sloopvergunning en brandveilig gebruik) en plattegronden voor ontruimings- en vluchtplannen volgens de NEN 8112.

3D visualisatie

Van ieder ontwerp geeft een duidelijke visualisatie in de vorm van een 3D impressie een goed beeld van hoe het geheel er uiteindelijk uit zal zien. Het geeft inzicht in vorm, ruimte, kleur en materiaalgebruik en biedt de mogelijkheid tot het bijstellen van een ontwerp in een vroeg stadium.

Klik hier voor recente projecten.

bouwkundig tekenbureau bouwadvies bouwkundig ontwerp architect architectenbureau bouwbegeleiding bouwtekening dongen oosterhout tilburg breda waalwijk

Werkzaamheden

  • bouwkundig CAD tekenwerk
  • bouwkundige detaillering
  • tekenwerk vergunningsaanvraag
  • tekenwerk ontruimings- en vluchtplan NEN 8112
  • 3D visualisatie
  • inmeten en tekenen bestaande gebouwen

Fasen

Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestektekening, werktekening, revisietekening